[ Login ]
There are 140 days until our 17th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 6067 days

pajhuabncua

Country: United States
 
pajhuabncua's Blogs 22 Blog Entries
Yuav Yog Hnub Twg Kuv Thiaj Li Muaj Lub Ntsej Muag Nyob Luag Ntxhi Li Yav Tag   January 22, 2007, 7:04 am

Kuv xav muab lub sij hawm tig rov qab mus rau yav ntuj qub qab ua kuv tseem muaj lub ntshej muag nyob luag ntxhi. Txhua hnub kuv lub ntshej muag tsuas ntshau zuj zus lawm xwb. Tsis paub tias yuav yog hnub twg tav twg kuv thiaj li yuav recover. Nim hnub kuv tsaus zoo li ib tug neeg muaj mob ua tus mob loj zuj zus rau kuv lawm xwb. Yog tias kuv lub ntshej muag yuav rov nyob luag ntxhi li yav ntuj qub qab ces tsuas yog av lim lawm xwb os. Nim hnub no kuv nyob nrog kev kho siab thiab mob siab lawm xwb. Txhua lub sij hawm ua kuv xav txog yav tag los ua kuv tseem nyob luag ntxhi nrog kuv tej phoojywg ua rau kuv lub kua muag los xwb.
Kuv ntxub kuv tus kheej ua kuv tsis over come kuv txoj kev kho siab thiab mob li. I tried so hard to be happy again but there always something blocking my way of being happy. I guess the only way that i'll recover my happiness is just let him go, start fresh and rebuild my strength of happiness. I've been hold on to this feeling too long cause i think that if i let him go i'll hurt him and the people around us. But now i come to think of it if i don't love myself how can i love those people that needed me the most, how can i be a better person to those people needed me. He hurt me too much that now i over come my fear of losing him. Every day now there is no love in me to give him, but just plain feeling of sorrow and sadness. I hate myslf of not loving him, i want to love him like i used to but my feeling wasn't there anymore.
[ 10236 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
KEV HLUB YAV TAG   January 3, 2007, 7:07 am

Yav tag los zoo li kuv muaj koj nyob nrog kuv. Txij hnub koj muab kuv tso tseg es koj mus koj lawm ua rau kuv nyob kho siab thiab mob siab txij hnub ntawv los kuv lub siab nyob nrug deb ntawv koj zuj zus lawm xwb. Kuv xav rov muab kuv lub siab rub los nyob ze ze koj los cas kuv lub siab ua tsis tau li qub lawm. Qhov no puas yog kuv lub siab paub tias koj tsis muaj txoj kev hlub zoo li yav tag los rau kuv lawm? Kuv tsis paub kuv tus kheej tias yog vim li cas kuv lub siab kom kuv nyob nrug kom deb ntawv koj hos kuv lub cev hos xav nyob ze ze koj? Nim hnub no kuv lub siab thiab lub cev tsis yog ib tug lawm zoo li kuv tus kheej txawv heev li sometime kuv tsis paub tias yuav ua zaj twg thiab zoo rau kuv tus kheej. Every day now i wish i was my old self es rov muaj txoj kev hlub, kev sov siab, kev npaj yuav ua lub neej lawm yav tom ntev. Nim hnub no kuv lam nyob hnub dhau hnub hmo dhau hmo count every minutes and every second i live by. Tsis paub tias hnub twg paub kuv lub neej yuav mus zoo li cas li. Kev nyuam siab, kho siab, mob siab nyob nrog kuv txhuas hnub txhuas hmo xwb. I just pretended to smile but my smile turn to sadness inside os me. I don't know how long i'll have to pretend to be happy.
[ 18495 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
IB ZAJ DAB NEEG TXIJ NKAWM TU SIAB   December 29, 2006, 7:18 am

Kuv tau mus hnov ib zaj dab neeg tu siab hee li kuv thiab li coj tuaj qhia rau nej sawv dawv tau hnov. Kuv tau mus tom church kuv tau hnov ib tug yawm txiv piab nws lub neej rau sawv dawv tau mloog. Nws tau piav hais tias thaum ub nws thiab nws poj niam nkawv kuj sib hlub ua nkauj ua nraug zoo heev nkawv mam li sib sau los ua lub neej ua ke. Tsis ntej xwb tus yawm txiv ntawv txawm mus nrog tej phooj ywg yos hluas nkauj, poj nrauj, poj ntsuam. Thaum nws rov los txog tsis mas nws ntsia nws poj niam rab tuag heev li, tsis zoo li nws tej hluas nkauj ua nws nim hnub mus tham. Tus yawm txiv hais tias nws nim hnub nim hmo mus tham hluas nkauj thiab npab siab yuav yuav niam yau xwb. Nws tau hais rau nws poj niam tias koj rab tuag heev, npab nauj tsis zoo li kuv tej hluas nkauj. Nws poj niam tu siab thiab mob siab npauj twg los nws tsis hai thawm li. Nws poj niam hais rau nws tias me koj txiv txawm tias kuv tsis zoo li koj tej hluas nkauj los kuv muaj lub siab hlub koj tiag mog. Yog tias koj tsis xav yuav kuv lawm ces koj ab tsij mus yuav ib tug los hlub koj mog. Tus yawm txiv ntawv hais tais nws hais rau nws poj niam tias niag neeg npab nauj aw.... kuv cov hluas nkauj tsis kam yuav kuv vim yog tseem muaj koj nim hnub nim hmo nyob hauv kuv lub tsev los mas. Tos hnub twg koj tuag tso lawv mam li los yuav kuv os. Tus yawm txiv ntawm tus poj niam tu siab heev tab si nws yeej tsis hais qhia rau leej twg li. Nws muab nws txoj kev kho siab thiab mob siab khaws rau nruab siab xwb.
Muaj ib hnub nws poj niam tsis xis nyob nws thiaj li hais nws tus ntxhais coj nws mus ntsib Dr. Nws mus ntsib Dr. 2-3 zaug thiab nws qaug zoj heev li lawm. Nws tus Dr. hais qhia rau nws tus ntxhai tias nws tau mob phem heev li yog lugs cancern. Tus Dr. hais rau tus ntxhais tias koj niam tsuas tshuav li 3 hlis nyob lawm xwb mog. Tus ntxhais thiaj li nug tus Dr. tias ua li kuv puas tsim nyog qhia rau kuv niam paub. Tus Dr. thiab li hais tias koj yuav tau qhia rau nws nawb. Tus ntxhais thiaj li qhia rau nws niam tias nws niam tau lugs cancern lawm. Nws niam teb hais tias qhov no yog ib qhov zoo rau koj txiv heev li os me ntxhais. Nws thiaj li hais rau tus ntxhais tias tsis txhob qhia rau koj txiv mog.
Tus yawm txiv ntawv cov me nyuam paub tag li lawm lawv nyob mluas mluas txhuas tus. Tus yawm txiv thiaj li nug tias ua li cas rau nej lawm nas txhuas tus nim yuav nyob ntsiag tos xwb, lawv tsis muaj neeg hais ib los lus. Nws poj niam thiaj li los hais tias koj txiv tsis muaj dab tsi thiab os tsuas yog lawv nyuab siab txog wb xwb. hnub twg koj mam li mus coj niam yau los os. Tus yawm txiv ntawv rov teb hais tias hnub twg koj tuag tso os niag pog laus. Cov me nyuam nyias quaj nyias thiab khiav tag nyias mus nyias lawm.
Tsis ntev xwb nws poj niam cia li tuag lawm tiag tiag li tiag. Nws poj niam thiaj li kaw tau ib daim cassette tseg rau nws. Tus yawm txiv ntawv nqab tuaj rau peb sawv dawv mloog.
Nws li nram qab no:
Nyob zoo os me koj txiv lub sij hawm ua koj mloog kuv daim cassette no ces kuv twb tsis nrog koj nyob lawm mog. Me koj txiv koj yog kuv ib leeg txiv zoo heev txawm tias koj tsis hlub kuv los hauv kuv lub siab tseem hlub koj ib leeg xwb. Tiam no kuv tsis tau koj txoj kev hlub ces cia lwm tiam kuv mam li los ua koj ib tug me nyuam kom koj hlub kuv tsaj mog. Thov nco ntsoov tias kuv hlub koj ib leeg xwb mog me koj txiv.
to be continue
[ 6320 Views | 0 Kudos | 1 Comments | Add Comment ]
 
TAU LUB NEEJ TSIS RAWS LI SIAB XAV   December 26, 2006, 7:05 am

Kuv lub neej tsis mus raws li siab xav li. Kuv tau txoj kev kho siab thiab mob siab tas hnub tag hmo xwb. Kuv lub neej zoo yam li lub ntuj ua ib hnub tshav ib los nag. Qhov no puas yog vim kuv txoj hmoo los yog kuv vim kuv lub neej tag los kuv tau ua txaum rau leej twg lawm. Lub ntuj hnub twg kuv lub neej thiaj li yuav nyob tshav ntuj nrig nrog luag lwm leej lwm tus thiab os. Kuv muab kuv txoj kev kho siab, nyuaj siab, mob siab, dhuav siab zais rau hauv lub siab ib hnub dhau ib hnub xwb tab si kuv paub tias muaj ib hnub txoj kev mob siab thiab nyuaj siab no yuav ua rau kuv tso lub ntiaj nteb no tseg los tsis paub li os. Lub ntuj thov muab txoj kev ncaj ncees rau kuv thiab puas tau.
[ 16841 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
YUAV TXOG HNUB TWG KOJ THIAB LI TSIS UA RAU KUV MOB SIAB LAWM   December 6, 2006, 7:56 pm
Kuv xav tau lub neej nyob luag ntxhi nrog luag teb luag chaw, tab si koj ua rau kuv nyob nrog lub kua muag tag hnub tag hmo xwb. Kuv twb cog lus rau kuv tus kheej lawm hais tias kuv yuav tsis care txog koj lawm koj yuav nyiam ua li cas los nyob ntawm koj lawm xwb. Tabsi kuv tus kheej pheej tseem xav txog koj tej lub sib hawm thiab kuv tsis paub tias yog vim li cas. Txhua lub sij hawm kuv nyob ze koj ua rau kuv rov muaj kev hlub dua thiab. Kuv tsis xav muaj txoj kev hlub nrog koj lawm vim yuav rov ua rau kuv mob siab xwb. Txoj kev mob siab no kuv dhua lawm kuv tsis xav rov taug dua tag los rov taug ntxiv. Kuv twb muab kuv tus kheej cais deb ntawm koj los lawm ntev tab sis zoo li kuv rov cheem tsis tau kuv tus kheej li. Yog li ntawm thov txhob los hais lus zoo rau kuv lawm mog, cia wb nyias nyob nyias ib tug tsis txhob hais lus rau ib tug lawm es wb thiaj li cais tau wb lub siab mog.
[ 15900 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
YOG TIAS KUV TIG TAU LUB SIJHAWM   December 5, 2006, 6:58 am

Yog tias kuv tig tau lub sijhawm kuv yuav muab tig rov qab 16 xyoo. lub sijhawm ntawd kuv yuav xaiv tus ua txawm nws tsis zoo nraug npaum koj los tsuav nws hlub kuv thiab nws ua lub siab ncaj ncees rau kuv. 16 dhau mus kuv khuv xim kuv lub neej nyob nrog ib tug neeg tsis muaj lub siab hlub yus tiag, txhua txhua los lus nws hais rau yus tsuav yog lus dag ntxias yus lub siab lub ntsws kawm yus nyob ua ib tug neeg vwm. Nws txoj kev dag ntxias ua rau yus xav tias nws yeej hlub tiag no tabsi thaum yus laus zuj zus lawm yus thiaj li paub tias txhuas yam nws hais ntawd yog lus dag. Vim yus tseem hluas yus tsis paub txog txiv neej lub siab phem.
Khuv xim yus txoj kev hluas ua yus tau muab tso tseg thaum yus tseem ua me nyuam hluas nkauj. Tau los ua lub neej nyob nrog lub kua muag tau 16 lub xyoo no. Hnub no yus mam li realize tias yus lub neej yuav mus tsis tau lawm ces twb lig dhau lawm. Txhua yam lig tag rau yus, yus tsis xav tau lub npe poj nrauj thiab tsis xav kom luag teb luag chaw saib tsis taus yus. Ntuj aw..........lub neej no yuav ua li cas thiaj li zoo rau yus os. Ntshe yuav ua ib siab coj yus cov me nyuam thiab yus mus nyob ib lub ntuj tshiab kom tsis txhob muaj neeg lawm xwb os ntuj.
[ 7026 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
THOV TXHOB HAIS TIAS KOJ HLUB KOJ NCO   November 10, 2006, 9:18 am

Thov txhob los hais tias koj hlub koj nco kuv puas tau. Vim lub sij hawm no kuv tsis xav hnov koj tej lub dag ntxias lawm os. Thov muaj lub sij hawm rau kuv nyob kuv ib leeg puas tau. Kuv dhuav koj txoj kev dag kev ua yeeb yam heev li lawm os. Kuv lub taub hau mob mob li tsis xav muab koj tej lub dag ntawv los ua kev mob taub hau ntxiv lawm. Thov cia wb nyias mus nyias leeg txoj kev tsis txhob rov los sib ntsib rau tiam no yuav zoo rau wb ob leeg mog. Kuv dhua thiab txom nyem siab heev li lub sij hawm nas. Kuv nyuam qhuav paub tias koj thiab kuv wb have nothing in common wb lub neej thiaj li tsis mus zoo raws li siab xav. Cia koj mam mus nrhiav tus nyias ua kev nkauj kev nraug li koj mog. Kuv yog tus neeg ncaj ncees kuv tsis nyiam ua tej yam phem thiab qiav neeg li koj wb lub neej thiab tsis muaj hnub zoo.
[ 15658 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Kuv Txoj Kev Ntshaw   November 7, 2006, 4:25 pm

Hauv kuv lub neej kuv tau cog lus rau kuv tus kheej lawm tias kuv tsuas hlub nwa ib lwwg xwb. Hauv kuv txoj kev ntshaw yog hlub nws ib leeg mus txog hnub kuv qi kuv lub qhov muag. Kuv tau hais rau nws tias txhua tsav txhua yam kuv uv tau, txawm tias yuav muab kuv txoj sia pauv los kuv yeej kam. Tab si qhov kuv uv tsis tau ntawv yog nws mus hlub nrog luag lwm tus. Hnub no kuv txoj kev npau suav, txoj kev ntshaw ntawv ploj nrog huab nrog cua tag lawm. Hauv kuv lub neej tsis muaj dab tsi li lawm. Nim hnub kuv tsuas nyob li tus neeg ntshag nos xwb, kuv txoj kev ntsuag nos no yuav mus ntev npaum li cas. Puas yuav muaj hnub kuv rov nrhiav tau tus kuv hlub thiab nws hlub kuv li kuv txoj kev npau suav thiab kev ntshaw ntawm kuv.
[ 12965 Views | 0 Kudos | 2 Comments | Add Comment ]
 
THOV KUV TXOJ KEV HLUB POV FWM KOJ   November 6, 2006, 6:56 am
Zaum no ces tsis tau lawm tiag tiag mog
Mam nyob kab ntsab koj os
Yav tag los yog txoj hmoo wb thiab tau los sib ntsib
Kuv mus lawm koj nyob txhob chim
Tsis paub xyov yuav mus twg
Tsuas paub tias lub kua muag yuav nrog txhua kauj ruam ua kuv tsuj
Nws yuav tsis muaj hnub tu
Thov kuv txoj kuv kev pov fwm koj
Thov lub ntuj qhia rau koj ntxiv tias kuv hlub koj tiag tiag li
Zaum no ces yuav cai wb tej chaw nyob chaw ncig rau luag tuaj ua si
Yuav tseg wb tej me chaw nyob chaw zaum npob zuj zus rau luag taug
Thov lub ntuj qhia rau koj ntxiv tias kuv no hlub hlub koj tiag tiag li.
[ 352232 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
IB TUG NEEG OB LUB SIAB   November 3, 2006, 6:54 am

Ib tug neeg ob lub siab, koj nyob nrog kuv koj xav txog nws, koj pw nrog kuv koj xav txog nws, koj nrog kuv mus uake koj xav txog nws. 3 leeg neeg taug 2 txog kev yuav ua cas ua lub neej mus txog hnub kawg. Kuv cia koj xaiv txoj twg? Tsuas muaj 3 leeg neeg 2 txog kev xwb yog yuav xaim txoj twg tiag? Thov muaj txoj kev ncaj nceev rau peb peb leeg yuav xaiv txoj twg tiag tiag. Lub neej 3 leej neeg taug 2 txog kev no kho siab heev li os. Yog tias koj xaiv nws kuv mam li tso koj tes pluas mus kuv ib leeg txoj kev tom no. Koj thaib nws neb mus neb txoj tom ko. Yog li koj yuav xaiv txoj twg???????????????????
[ 7003 Views | 0 Kudos | 1 Comments | Add Comment ]
 
CAS LUAG NIM MUAJ TUS HLUB TUS NCO ES CAS KUV TSIS MUAJ TUS HLUB TUS NCO LI KOJ   November 2, 2006, 9:18 am

Cas kuv hos tsis muaj tus hlub tus nco li koj os missingyou. Kuv pab koj kho siab thiab mob koj siab heev vim tias koj tus hlub ntawv nws nyob deb heev li. Tab si nco ntsoov tias toj roob hauv pev quas xwb neb yeej yuav tau sib cuag mog, yog tias hnub twg av luaj quas lawm ces mam tag kev cia siab os mog. Kuv paub tias txoj kev mob siab thiab nco ib tug neeg twg yog ib qhov txim txom yus lub siab lub ntshws heev li os mog. Txawm nws nyob deb lawm los ua siab loj loj es peem yus txoj hmoo thiab txoj sia ntev tos kom txog hnub neb rov los tau sib cuag dua nawb mog. Vam tias muaj ib hnub neb ob leeg lub siab yuav tau los nyob uake thiab raws li koj thiab nws tau cog tseg lawm os missingyou. I wish you all the best and happiness.
Paj
[ 10987 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
DABNEEG NTAWV IB KHUB NIAM TXIV NOOG (continue part 2)   October 31, 2006, 7:06 am
Thaum ub tus niam noog tseem ua hluas nkauj nyob nrog nws niam nws txiv nws yog ib tug ntxhais mloog niam mloog txiv lus. Nws tau hlub nrog tus txiv noog ntawv nws hlub tag nrho nws txoj sia. Tus niam noog ntawv tsev neeg tsis pom zoo rau nws los hlub nrog tus txiv noog tab si vim nws hlub tus txiv noog heev nws thiaj li tso tsis tau tus txiv noog tseg. Tus niam noog (mom) thiaj li kom nws mus yuav lwm tus ua nws niam pom zoo. Tus niam noog thiaj txiav txim siab ya nrog tus txiv noog mus tso nws tsev neeg tseg mus pib lub neej nrog tus txiv noog ntawv.
Tus niam noog nrog tus txiv noog nyob hnub tsis tau ntev hmo tsis tau ntau tus txiv noog ya mus ub mus no tso tus niam nyob ib leeg kho siab khuav nrog me kab me noog seev txhua txoj hauv kev xwb. Tus niam tus phooj ywg ces yog nws lub kua muag. Lub kua muag yog tus niam txoj kev ua nws luag xwb. Lub sij hawj ntawv tus niam tseem hluas heev nws nyuav muaj 16 xyoo xwb. Nws tsis paub tias yuav pib lub neeg li cas. Nws mam ntshia lub teb lub chaw ua lub neej nws mam xyaum nws tus kheej.
Tus txiv ces tsuas hais mus nrog nws tej phooj ywg rau ub rau no xwb. Tus niam khws caij khws tuaj los tus txiv tsis pom. Tus txiv noog ntawv nws tsim teeb meem ntau tsav ntau yam rau nkawv lub neej los tus niam ua siab ntev los nrhiav tswv yim los daws nws cov teeb meem tag li xwb. Vim tus niam noog tsis xav kom luag teb luag chaw hais nws tus txiv lub npe tsis zoo. Tus txiv noog ntawv ntshaw yam twg los tus niam noog yeej ua kom tau rau tus txiv noog. Tus niam noog tsis xav kom nws tus txiv ntshaw luag lwm leej lwm tus tug. Txawm tias nws yuav ua hawj lwj 12/7 a week los tsuav tau yam nws tus txiv ntshaw xwb nws txaus siab lawm.
Tus txiv noog saib tus niam tsis muaj nuj nqi li. Tus txiv yell and scream rau tus li tus dev xwb, los tus niam ua saib ntev tag los ntev dua xwb. to be continue
[ 1953 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 

Displaying Page 3 of 5
Previous [   1    2   3    4    5  ]  Next