[ Login ]
There are 289 days until our 18th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 6284 days

JohnnyKouaMoua

Country: United States
 
JohnnyKouaMoua's Blogs 40 Blog Entries
NPLAIMHLUB.....THAJ CHAW KHOSIAB!   September 9, 2008, 7:38 pm

Nyob zoo os thaj chaw kho siab NPLAIMHLUB forever....! nyob rau hauv kuv phau DIARY muaj ib zaj dabneeg uas tiam neej no yog kuv yuav muab coj los tham....yeej tham tsis tag....tham tsis kawg....hais tsis paub xaus.
Tau ntev lawm kuv tsis tau tuaj saib thiab sau ntawv rau hauv thaj chaw kho siab no lawm es sawvdaws puas noj qab nyob zoo thiab os cov phoojywgssss? Yog! kuv txoj kev kajsiab yog kuv tej tes ntawv nco uas kuv muab sau tseg txhawb kuv lub dag lub zog kom kuv lub siab txhob mob mob kom kuv lub plawv txhob nres. Txawm yuav seev ntau npaum cas hais npaum twg los tsis cuag li koj nyob ntawm kuv ib sab es mam hais ib lo rau koj xwb mog.
Txoj kev lwj siab lwj ntsws twb caum thiab nrog kuv nyob txog ntua ob ntog xyoo no lawm...tav li no los cas kuv pheej tseem nyob rawv hauv kuv txoj kev npausuav tsis tau tsim los li? Muaj qee yam lub siab qhia tsis tau tabsis lub kuamuag thiaj qhia tau xwb. Kuj muaj te jyam lub kuamuag qhia tsis tau tabsis lub siab quaj dhi qhia laib. Ib txoj kev sib hlub yog hlub tawm hauv duab siab tuaj yam li txoj kev yus ntshaw yog ib txoj uas nws zoo BEAUTIFULLY HEEV.
Ib zaug hauv kuv lub neej yeej tau hlub koj tiag. Kev hlub zaum no hloov tagnro kuv lub neej CHANGED tagnro kuv txoj kev ntshaw yam lub kuamuag tsis nrog los lub siab quaj dhawv dhi nco nco xwb tsis paub qhia xyov pib mob twg tuaj???
Kev hlub kev nco yuav tsum yog hlub zaum ib xwb txhob cia kev hlub raug rau yus zaum ob vim yus yuav raug txoj kev txomnyem siab ntsws lwj tag tiam neej tsis xav ua neeg nyob los lub plawv pheej dhia tuav yus txojsia xwb. True love suppose to be at a one time only and that time depends on how you love that someone. Kuv yog ib tug phoojywg uas lub siab nyob tsis tus lawm....nyob tsis tswj rau txoj kev nco lawm....nyob nrog kuamuag tas li xwb....nyob pretending to be happy for both sides. Yea! kuv xav tuag heev mas tabsis vim li cas yuav raug tsim txom nyob tuav txoj kev hlub zoo li no nrog txojsia tsis paub tu yam li nyob kho siab mus tas ib txhis. Kuv yuav tsis zais lub siab nco rau leej twg paub tabsis kuv lub siab paub kuv zoo heev thiab zoo tshaj li anyones.
Nyob nyob yog kuv ho rov tuaj ncig txog thaj chaw kho siab no ntxiv los kuv mam ua twb zoo muab kuv zaj dabneeg coj los piav kom tag cim tseg ua ib zaj kev puag pheej pub rau NPLAIMHLUB rau khaws tseg rau lwm tiam pub rau txhua tus tub ntxhais hluas tau paub tias HLUB NTSIM SIAB! IN THE MEAN TIME TILL WE MEET AGAIN................PEACE!

JKM
[ 2728 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
KONICHIWA   July 23, 2008, 7:43 am

Nyob zoo os thaj chaw kho siab. Hnub no yog ib hnub kuv xav tuaj nyob ib pliag hauv no ua kev kajsiab. Today I am going to begin by telling you a love story. A story of a person, a woman, and a dream. A story of one of you all...a person!
But there was one difference...he was in love and he had decided that on this day, he would tell her everything not worrying about the consequences. You all know what happen next. Because this is the story of the one who deeply in love and don't know how to get out and it's impossible to ever get out. This person you might call it crazy lover, but was he crazy or mad or was he just a person like you all. I don't know? but I know one thing that he listened to his heart all his life. I know that he gave up everything for the woman he loved and I know that he still loves her and each day the love deepens more and more.
Nyob zoo rau koj os...nyob zoo.

We did what our heart wants us to do and we do not regret anything because love conquere all the aspect of life to the point that one day it will makes us crazy and tear away our heart. For all the hatred in the world, hearts are still full of love even after lovers have died and even after their beloved have perished, THEIR LOVE LIVES ON....FOREVER!

I did not come here to make another Johnny, but I came here to make sure that no ones become Johnny. Forgive me! Your battle is with me and I am here infront of you now lost forever. I am sorry....but from where I see myself, Ive won. I see you whenever I see love. I have come to share my pain which is inreplacible. I came here because I realized one thing that you will no be in complete without me. Every since we used to laugh and cry about the small things. Every since we use to stay up all night without any sleep, I have loved you. I can only say so much now myself have forgotten since when I have loved you cause it's always.
Seeing this love, I have figure out what a perfect pain looks like. I'm just an ordinary person who just wanted to love someon normal from his heart. Sometimes some love live forever and no one can stop it until it stop itself. Those who are made for eachother shall meet somehow. The world says the heart is crazy, but loving hearts also say that the world is crazy too.
I have not lost every battle of life, but lost everything that was worth living for. I am so sorry....but from where I see myself, I have lost everything because I see a sturburn man standing with his back turned away from the two peaple who truely loved him.

Please teach the people the assence of love and life so that from now on I can proudly say that there is a Johnny in each and every words you say in your heart and in your thoughts and probably then my families would forgive me.......missingyou........peace!

JKM
[ 6856 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
LAOS   January 3, 2007, 6:28 am

Teb chaws LAOS yog ib lub teb chaw uas nyob tau yam ywjsiab kajsiab nrig tsis muaj kev nyuajsiab. Nce mus pom toj siab pom roob hauv pes ntsuaj xuj xiab pos huab niab muaj lwg dej toov zom zaws ntawm nplaim nroj dej ntws nrov lis loos khiav yeev tshiav khiv pob zeb xeb tuaj pwm zom zaws huab cua los kuj zoo tshav ntuj nrig me kab me noog quaj zom zaws tsis kho siab los kuamuag poob.
Pom yus haiv neeg hmoob nyob coob ua rau yus muaj kev sov siab nco tej roob hauv pes, tej teb nras ua liaj ua teb sawv ntxov thaum qaib quaj thawj ntsug. Sawv los rauv taws zes qhov cub rhaub dej ua zaub tsuag muab tsu los cub mov zaum nte taws ntawm ntug cub ntsia ntsoov nraum zoov tseem pos huab niab ncho nplob xuj xuav ncig qab vaj tsib taug kho siab zim nco hmoob tej tub tej ntxhais, nco kev hlub kev plees nkauj nraug. Lub neej toj siab muab ua zoo xav thiab saib mas kho siab zim nco tuj toog rau duab siab zais rawv lub suab quaj lub suab nco.
Txhua tagkis sawv los mus ncig tom taj laj pom tibneeg tuaj qhib taj laj tuaj ncig yuav khoom thaum tseem nim qhuav pom kev zim zuag cua tuaj txias zias zoo yam yus tabtom npausuav ib vuag mus txog xwb. Txoj kev lomzem teb chaws LAOS txawv teb chaws AMESKAS lawm hov ntau vim AMESKAS teb chaws civilize heev muaj ntau yam tsis muaj kev nco xav txog tabsis teb chaws LAOS kev mus ncig uasi yog ib txoj kev cia siab ywj pheej uas yus pom thiab tswj tsis tau txoj kev nco kev kho siab. Teb chaws LAOS pom tibneeg khwv ua liaj ua teb, hlais nplej ntau ntses yawm ntses de zaub de txiv de ub de no coj tuaj muag tom khw yam txomnyem siab ntsws los kev kajsiab nyob rawv hauv duab siab vim nyob tau ywjsiab tsis muaj kev nyuajsiab dabtsi li. Lub neej no nyob tau yam txomnyem nyiaj txiag los kev khwv kaj siab nrig txawm tau me me xwb los yeej kav nto xyoo. Muab txhua yam piv los sib xyaws nrog txoj kev khwv ces yeej kho siab dua tabsis yog tsis muaj kev kho siab, kev nyuaj siab, kev txomnyem siab ces yeej tsis muaj kev nco. Yog li no kev nco nyob teb chaws LAOS thiaj nco tsis ploj.
[ 1721 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Ab! kho siab heev li cia kuv sau ntawv rau peb nyeem nawb!   December 27, 2006, 6:39 am

Kho siab tshwm ruj rawv duab siab tuaj zoo yam txoj kev xav muajsia lawm zuj zus ua rau kuv tsis nco los twb xav txog koj lawm deb. Zaum ib leeg ntawm kuv lub computer tom WORK tabtom daydreamed txog dabtsi nev?
Thaum muaj ntau yam hauv yus lub zeem muag lawm txawm yuav qi muag, qhib muag los yeej pom ntsoov ib tug duab ntxuav ntxoo sawv nyob plooj zim zuag ua ntej yus....ntsia li yog tiag! tabsis ncav tawb tsis cuag? Tus shadow no pheej nyob ua ntej deev rawv yus lub siab ua kom yus visualize thiab nco thiab xav txog nws EVERY SECONDS thiaj daws tau txoj kev kho siab nyob ib leeg li no...hehehehe
What happen when you find the love of your life and you're already married? How does one journey his/her destiny? his/her life? How does it affect the person who you are marry to and the one you think is the love of your life? These questions will not only burden ones heart, but also unanswerable to the point that when you think about it, you just wanted to close your eyes and sleep forever.
Rather than love another, why not understand the other. Rather than hang on to the past, why not bless eachother. Do not trap the person you love with love. Use your love to give him/her strength and allow him/her to soar.
If you're fated to be together, your heart will be joined despite your being in different part of the world. When you truely love a person, his/her happiness would be as great as your own. If another person's able to bring him/her greater happiness, you should give him/her your blessing and allow him/her to go! Until then till we meet again.
Love&Peace...........................JKM
[ 2852 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
NKAUJHMOOB_DREAMGURL   December 26, 2006, 6:32 am

Nyob zoo tus phoojywg uas kuv tau nrog nws tham ib vuag dhau los ib zaug. Txhob hais lus li ko mas leej muam....wb zoo li nus muag xwb thiaj tau hais lus qhib koj khov muag kom koj pom deb tshaj ko. Xav tsis tau tias koj yog ib tug neeg tsis nyiam luag tej hais txog koj qhov ncaj ncees hauv koj qhov feelings hauv duab siab. Kuv tsuas yog tibneeg ib yam li koj thiab...qhov me qhov loj, yam qub yam tshiab kuv yeej tau ib yam li koj thiab tabsis tsis tau xav tias koj tsis nyiam luag tej hais lus kom koj paub meej...SORRY NAWB TABSIS KUV TSIS MEANT TO MAKE YOU SO UPSET....KUV YOG LAIB LAUS, KUV YUAV NTSHAI LEEJ TWG...WHY BECAREFUL? ONLY THE TRUTH SPEAKS OUT THE INNER OF A PERSONS.
Zoo siab uas tau nrog koj sib sau ntawv sib tham. Koj muaj dabtsi kav tsij hais tuaj mog kuv yeej tsis hesitate to listen, but kuv yeej tsis becareful vim kuv tsuas hais qhov tseeb.....thiab yog kuv tsis paub tias koj mob siab npaum li kuv sau ntawd, kuv yeej tsis sau hais qhib koj qhov muag npaum no thiab vim kuv kuj xum cia kom koj raug luag dag ntxias deev koj kom siab ntsws lwj tas. Txiv neej lub cev txawv pojniam lub mog....saib koj tus kheej kom muaj nqi...txhob tias nkauj nraug lawm ces kav liam muab kiag rau nws everytime nws need? You are wrong! Niaj hnub no thiaj muaj cov uas ua laus nkauj laus es tsis muaj txiv yuav yus vim yus lub cev tsis zoo huv, luag thiaj tsis yuav yus.
Koj tabtom pom thiab xav mus rau qhov yuam kev ntawm kuv lawm koj thiaj tau sau xav mus li ko lawm puas yog? Txawm koj tsis hais lo kuv yeej understand....Ntawm wb tsis muaj dabtsi, koj lub neej kuv tsis paub, kuv lub neej koj yeej tsis paub....even paub los yeej tsis khes vim nyias nyob nyias...kuv paub! tabsis lo lus kawg ntawm koj ib tug nus sau tseg, hais tseg rau koj ua muam khaws cia ua koj lub neej. Yog kuv yuav muab piav ces koj yeej tsis tau taub vim kuv nyob deb tshaj ntawm txoj kev xav. Qhov tseeb txhob muab ua cuav, qhov dag txhob muab zais kom tag tag thiaj tsis mob koj siab mog. Tsuav ho muaj ib tug nus paub koj lub siab nyob qib twg es nws ho hais lus mob koj siab kom koj qhib koj lub qhov muag txhawb koj tus kheej peem kom dhau txoj kev lwj siab ko ces koj ua muam koj twb yuav ua kuv tus ua nus no ib lo lus tsaug...yog koj ho xav li ko lawm los kuv tsis xav li cas tabsis mam thov mi muam zam lub txim pub rau kuv ua zaum kawg mam tsis muab qhov tseeb los hais kom plees tau yus lub siab mog.
[ 3050 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
TUS MUAM NKAUJHMOOBDAWB XEEM XIONG!   December 23, 2006, 1:12 pm

Sorry uas tau nov koj tej lus nug txog ntawm txoj kev hlub dag. Koj ua lub neej yooj yim thaum pib rau nws heev koj thiaj tau muab txhua yam pub rau nws including koj lub cev uas yam muaj nqis tshaj plaws rau ib tug txiv neej twg. Nws dag koj hnub dhau hnub tias yuav hlub tabsis qhov tiag twb yog nws tseem xav deev koj xwb nws thiaj tsis xav muab koj tso tseg. Koj ntshai vim koj tsis paub yav pem suab koj thiaj ua ib siab nyob hlub nws txawm nws yuav cheat koj npaum twg los tsuav koj tau nws txoj kev hlub hais lus zoo ib pliag ib pliag rau koj xwb ces koj yeej forget tau nws lawm. You fear what's ahead of you that's why keeping around him for years. Thaum ib tug txiv neej used yus thiab nrog yus pw ntau zaug lawm ces txawm zoo thiab phem los nws yeej yog tus yeej lawm vim koj ntshai tsam koj lub cev tsis zoo huv rau lwm tus koj thiaj tsis kam ua ib siab tso tseg txoj kev lwj siab, mob siab li ko....kuv paub! Txawm yuav yog kuv los ib yam...mloog nawb...Yog kuv paub ib tug pojniam uas kuv nyiam tsis tas tabsis ntxias nws nrog yus pw yooj yim txhua zaug kuv yeej dag kom dhau kom nws tsis paub tias yus hlub lwm tus li. Yog kuv muaj qhov advantage, kuv yuav zais nrog lawm pw kom tas vim that's how we men are! don't you get it! Kuv mloog zoo li koj tsis muaj peev xwm vim koj lub cev puas tas rau nws ntau zaug lawm koj thiaj tsis paub mus vim thiaj nyuaj koj lub siab heev...zoo li koj need nws thiab tabsis kuj xav tso nws thiab vim nws pheej niaj hnub ua koj mob siab. Anyway, cov tibneeg zoo li no yeej nyob thiab tsis last rau yav laus vim thaum lawv yuav yus lawm, lawv yuav mus ncig tham hluas nkauj, poj nrauj mus rau meb cab vim noj nqaij chicken ib ntws yuav tsum mus noj beef, fish, shrimp? You get the point! Wake up! open your eyes and realize it's your life you're doing it to yourself.....no ones...it's you! If you can't changed? you lost!
[ 13781 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
FEAR   December 22, 2006, 6:42 am

Ever wonder why you are living a fearful life? Have anyone ever day dreamed about taking a risk on what you always wanted to do, but still paralyzed by fear? Sometimes you fear of rejection, you fear of heart break, you fear of the terror of the term ' WHAT IFS ', you also fear the future and don't want to hit the road. In fact, you fear of looking bad too? hehehehe
Anyway, these are some of the fears that everyone faces and some fall short on some of the catagory and need desparate help, need a handful of advices and opinions to help smooth over tense the fears. Sometimes you fear of speaking infront of others knowing what's behind it? Most of personal ' WHAT IFS ' comes along in the business world and we fear the things we can't control and sometimes we consider the reasonable risk of any new undertaken and fear the lack of security.
Knowing that the thing we're afraid of isn't happening right now, it's something that could happen down the line...who knows? but don't stop yourself from beginneing something just because you don't know how it will turn out? Many people settle and by any force will deny their dreams, but don't give up hopes, there are not gone! It's never too late to journey toward the passion that is calling you.
Having a grateful heart and a thankful spirit is the shortest distance to peace so I advice you to move on...meander without a destination or particular purpose and let yourself go with the flow cause we need courage when we are afraid.
Rules aren't meant to be broken, habit are...particularly ones that are bad for you. Sometimes I thought I was bold and fearless and even arrogant..hehehehe...but inside I was always afraid, always quaking. Until then, till we meet again

Love&Peace...............................JKM
[ 2431 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
NTSIMHEEVLI   December 21, 2006, 6:12 am

Wow! you're pretty good in thoughts and writting. Pad yourself on the back...you deserve it...especially from me.hehehehe....you are capable of knowing true love? I'd admire your peaceful thinking. Sometimes reading the words you express out from deep within your heart really brighten my days....thank you!
Not too many peoples can be like who you are so take it from me...you are one of a kind, someone who could help heal someone else heart by whispering the words of writting to them. Keep it up! I'm very into your writting.

Love&Peace...................................JKM
[ 2771 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
LUS COG TSEG THAUM HLI NRA   December 19, 2006, 9:37 pm

Ib tug neeg niaj hmo tuaj sawv ntawm ntug pas dej thaum lub hli nra ci ntsa iab pom kev plooj zim zuag. Nws nyiam tuaj nyob ib leeg ntawm ntug pas dej zaum ntsia cov hnub qub saum ntuj REFLECTION rau hauv nplaim dej ncho pa nphob xuj xuav zoo li muaj kev so siab. Yog hmoov dabtsi, yog neej los yog dab? yuav deev rawv nws lub siab tuaj zov, tuaj rov saib nws tus duab ntxuav ntxoo thaum lub caij hli nra ci ntawd yam li nws raug dab?
Txawm yuav yoo tshaib yoo nqhis, muaj mob muaj nkeeg los nws yeej peem txhua lub sibhawm tuaj nyob ntawm thaum lub hli nra ci tawm tuaj. Nws tuaj nyob ib leeg kho siab txias to dub muag ntxhi saib rawv ntawm npoo dej tsi ntsais muag xav yuj yeev yam li nws nyob tau kaj siab xav ntsoov txog dabtsi?
Tus neeg no nkyob tau yam ywj siab heev rau lub sibhawm ntawd. Thaum ntawd nws lub cev daj ntsug zoo li yam twb tuag lawm tabsis tshuav lub plawv tseem dhia tuav nws txojsia lawm xwb...tiag tiag...nws tabtom nrog leej twg mus ncig uasi hauv nkawd txoj kev npausuav cog tseg lawm. Saum duab ntug ncav tsis cuag ces nws thiaj ua ib siab tuaj nrog lub hli nyob ci tos kom pom nws tus hlub tus duab ntxuav ntxoo ya tshwm tuaj nrog nws nyob uake ntawm npoo dej thiaj tsim nyog nkawd sib hlub sib nco npaum ntawd.
Lub hli nra yog ib lub sibhawm uas nkawd tau cog lus tuaj sib cuag hauv tus duab dab ntub npausuav. Nkawd thiaj tau siv lub hli nra los pab kom nkawd tus ntsuj plig muaj peev xwm sib pom sib cuag tau! txawm hais tias tus neeg ntawd tsis tau pom, tsis tau tuav tes, tsis tau puag nws tus hlub ntawd tim ntsej tim muag los tsuav niaj hnub tuaj zov lub caij hli nra tuaj mus sib cuag hauv tus npausuav xwb ces yeej zoo nws lub siab lawm.
Imagine txhua txhua lub sibhawm thaum lub hli nra ci thoob ntiaj teb, tus yus nco thiab xav pom ntawd yeej always sawv nraim ua ntej ntawm yus xub ntiag, yus ib sab nrog yus uake hauv txoj kev npausuav tus hlub tshua ntawm yus tus duab ntxuav ntxoo. Mam thov rov ntsib koj rau thaum hli nra ci saum npoo dej...ntshe yuav laj nyob tos txog hnub ntawd?

Love&Peace...............................JKM
[ 961 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
NEW YEARS RESOLUTION....LUS ZOO FOOM TSEG.   December 11, 2006, 7:10 am
Xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj ua cas kuv mi muam yuav muaj txojhmoo tau tij laug ib lo lus zoo rov tuaj.
Kuv mi muam nim hais tias nws yeej tsis nco tij laug lawm...Yog! vim nws muaj ib tug nrog nws nyob txhua hnub txhua hmo. Kuv paub! lub neej yog kev hlub tshwm sim ib zaug hauv kuv duab siab tuaj yeej yuav nco mus kom txog hnub kuv mus thawj thiab. Kev nkauj kev nraug sib hlub ib zaug txawm tias tsis sib tau los mam muab khaws cia hais tias yog npausuav cim tseg ua ib zaj dabneeg khaws tshua.
Txawm lub ncauj tias bye bye los lub siab quaj dhi tsis kheev kuv pais. Txawm lub ncauj tias tsis nco los lub plawv mob kub lug ntuj teb tag hmo. Yeem tsis yeem los wb mus txog txij no, nco tsis nco los wb ncaim txog tav no. xyoo no yog xyoo tshiab, hnub no yog ib hnub zoo hnub zoo hmo uas tij laug yuav hais lus zoo foom tseg rau nws ib tug phoojywg zoo thaum ub.
Zoo thiab phem los koj mus ua ib lub neejlawm...nco qab ntsoov kuv yog leej twg! Dhau thaum koj nyeem kuv tsab ntawv los txog txij no lawm ces kuv lus zoo twb muab foom tseg tas hauv duab siab tuaj rau koj lawm os mog. Zoo tsis zoo los peem kom dhau thiaj tsim nyog koj ua ib siab xaiv nws los ua koj lub chaw rau.
Txijnkawm tsis ruaj khov los thov koj ua tiag thov. Kev hlub tsis ruaj ntseg los thov koj txhob muab nws veg. Txawm txomnyem siab ntsws los ua lub neej kom pej xeem ntshaw pej xeem qhuas. Ua lub neej los kuamuag los peem kom txog hnub yus tuag. Kev phoojywg kuv muab rau koj...thov txim mog uas tsis raws li koj lub siab xav. Txawm kojj mus lawm los tig ntsia kuv tom qab ua lub siab dav. Sib paub ib zaug muab tsis tau ib yam abtsi rau koj los thov koj zam lub txim rau kuv kom tsis muaj hnub ploj. Sib ncaim ib vuag muab tsis tau ib yam kev tshua los thov koj zam txim rau kuv kom txoj kev nco no dua. Koj muaj txojhmoo hlub ib tug nco ib tug. Thaum koj muaj kev nyuaj siab los sau ntawv tuaj saib kuv los hu tuaj nrog kuv tham kom rub tau koj lub neej khov rov mus pib koj lub neej nrog tus koj hlub nyob ntawm ib sab.
Kuv paub....tus yus nco yeej nco tshaj tus yus hlub nyob ntawm ib sab? Ib lo lus puag pheej zaum kawg. Nco ntsoov thiab khaws cia rau koj duab siab hais tias......YOG ROOB HAUV PES QUA CES YEEJ YUAV SIB NTSIB XWB THIAJ TAG HOS YOG AV QUA CES YUAV SIB NCAIM MUS IB TXHIS MOG. Hnub twg koj tseem paub, tseem muaj txoj kev nco, yeej tsis muaj hnub tshav ntuj li tsuas yog lam nyob nrog kuamuag xwb vim txojsia tsis tu lub plawv tsis nres. Yus yim tham nrog tus yus nco yim ua rau yus muaj txoj kev kaj siab rov pib yus lub neej vim txoj kev nco nco uas yus ua tsis taus pa twb muab tham, muab hais tawm tas rau tus yus nco nco ntawd lawm thiaj kaj siab MOVED ON! nas koj puas paub!..." THIAJ TIAS HLUB IB TUG, NCO IB TUG"
[ 7163 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
IB SIAB   December 7, 2006, 6:51 am

Kuv mam ua ib siab ua lub neej nyob nrog kuamuag thiaj tsim nyog txoj kev phem yus ua rau luag. Hlub ib tug nco ib tug, hlub ib tsis muaj ob thiaj tsim nyog nws nrog yus nyob. Kev hlub mob tshua los koj yog tus nyob nrog kuv zoo dua. Kev hlub ntsim siab txawm tsis tau nws los mam mus thawj thiab.
Kev hlub khuam plawv txawm tias tau koj lawm los lub siab quaj rawv. Lub neej nplooj siab nyob nrog koj tabsis thov nco nws kom tsis muaj hnub ploj. Txawm kuv niaj hnub nyob nrog koj txhua hnub txhua hmo los yeej tau ntsib nws hauv txoj kev npausuav txoj kev nco.
Hlub ib tus nco ib tus, nrog ib tus, xav txog ib tus los yeej yog yus txojhmoo nyob li no mus kom tsis muaj yus. Kho siab, nyuaj siab npaum twg los tsuav yus paub hais tias zoo tshaj li ua ib siab tsis muaj nkawd los ua yus tus phoojywg.
[ 916 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
HLUB IB TUG, NCO IB TUG   December 4, 2006, 3:21 pm

Nyob zoo nco txog kuv me nplooj siab tus kuv hlub. Lub sibhawm no koj ua abti lawm xwb los yog koj xav txog kuv os? Txawm yav tas los kuv tau hais lus yam li tsis muaj nuj nqis rau koj los thov txim mog vim kuv yeej coj li ntawd. Peb ua tibneeg nyob leej twg los yeej xav tau txoj kev hlub ncaj ncees hauv duab siab tuaj? Txawm yog li ntawd peb thiaj xaiv txoj kev hlub uas tshwm sim hauv duab siab, nyiam hauv duab siab tuaj, nco hauv duab siab tuaj es thiaj xaiv nkauj nraug txijnkawm npaum no los mos.
Yog! kuv yeej ib txwm tsis tau hais lus mos ntau npaum lus muag rau koj tabsis kuj tsis tau siab phem es tsis hlub koj. Ua neeg nyob yus yeej ntshaw qee yam ntawm yus tus hlub.....ntshaw nws txoj kev hais lus zoo deev yus siab thaum yus muaj kev ntxhov siab, ntshaw nws puag yus thaum yus muaj kev nco nws, ntshaw nws tuav yus tes coj yus mus ncig uasi tom tej PARK, ntshaw nws nyob PRESENSE ntawm yus ib sab ua rau yus FEEL SECURE NO MATTER WHAT.
Txawm kuv yuav hlub thiab nco nws los yeej tsis cuag koj, yeej tsis npaum koj vim kuv tsuas tau nws txoj kev nco thiab hlub hais lus hauv lub xov tooj xwb. Tau txoj kev nco hauv lub xov tooj xwb los koj twb tsis pub kuv tshua khaws nco kom kaj kuv siab li puas yog? Thov koj txhob ua siab me es khib ciaj khib tuag es yuav tso kuv mus rau luag.
Thov koj ua lub siab loj...hlub kuv mus kom txog hnub tsis muaj koj. Koj yog tus tau kuv...tus tuav kuv txojsia sov siab.
Kuv ib tswm hlub koj nco nws...yog koj cia li kom kuv muab nws tso tseg tsis nco yuav zoo tam li koj muab kuv txojsia tu nro. Kuv ib txwm nco nws hlub koj...yog koj cia li kom kuv ua ib siab ces zoo yam li koj muab kuv ntiab. Nco ib tug hlub ib tug los xij peem tsuav kuv ib txwm tsis tau xav ua phem rau koj xwb ces yeej zoo kuv siab lawm os. Nyob nyob kuv nco nws, kuv yeej hu xov tooj nrog nws tham kom txhob nco nco qab siab ua neej nrog koj. Yog muaj koj tsis muaj nws yeej rub tsis tau kuv lub zog...yog muaj nws tsis muaj koj los yeej qaug zog ib yam...qhov tseeb, kuv hlub koj heev li...tabsis thov cia kuv muab nws khaws nco yam nkauj hnub nraug hli.
Lub sibhawm koj nyeem kuv tsab ntawv no ces kuv yeej ib txwm hlub koj tabsis nco nws. Txoj kev nco ntawm nws tsuas yog npausuav xwb...ntawm koj thiab kuv...it's real! kuv niaj hnub nyob nrog koj tuav koj tes hais lus sov so los nws yeej nyob ib leeg txhua hnub txhua hmo. Txawm kuv yuav nco nws kho siab nroo ntwg los koj yeej nyob ntawm kuv ib sab tsis luaj twg. Sibhawm dhau lawm zuj zus los thov koj mloog kuv hais thiab mog nplooj siab tus neeg zoo lus. Qhia koj paub hauv kuv siab muaj koj nco nws.......koj yog tiag! nws yog npausuav? Think about it.
[ 1047 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
MISSINGYOU FOREVER   December 4, 2006, 6:31 am

Although I let you go, although I try to washed away the memories, although I strenghten my heart not to miss you, although I'd changed in life.....can't control the temptations of myself and it's hard to say GOODBYE and it's hard to walk AWAY!
[ 825 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
TIME   November 29, 2006, 6:40 am

Wow! things really begins to down grade about my life? My feelings 10 years ago were different than today felt? If only I can cheat time, if only I can change fate and if only I can change my destiny, I would take me back and starts over again! Maybe it was meant to be like this...the question is....do I have the will, the heart to change my destiny and still be happy for whom I am?
Now only memories blend with my thoughts. It's a sad thing wondering how far we'd come? I could go on daydreaming knowing nothing will satisfy my heart. I'm selfish....yes! but who isn't when compare to loving someones or just left your feelings, your heart to someone who you can not be able to be with?
Can't take back the feelings, can't go back in time. When someone takes your heart away....you kind of wanted to go chase after it. Well let me tell you, once it hit you, you can never escape those feelings of lovehurts...never! ever! in the mean time, lived by luck, lived by fate and lived by TXOJ KEV NCO!

Love&Peace...........................JKM
[ 953 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
KEV HLUB NYOB DEB   November 27, 2006, 6:14 pm

Txojhmoo los ua rau wb sib ntsib txawj muaj kev nco. Nco tus neeg nyob deb ntawm yus tsuas yog muab nws xav twb ywm rau duab siab los yog hais hauv lub xov tooj tias nco nco koj no xwb. Ib leeg nyob ib sab ntuj...txawm koj yuav nrog leej twg tham kuv yuav nrog leej twg tham los yeej tsis paub tabsis hauv kuv siab yeej paub tias koj hlub kuv, koj nco kuv. Txoj kev hais tias I Love You yeej tsis muaj kev ntseeg siab vim ib leeg nyob deb ib leeg yuav ua cas tswj tau tias yog tiag? Qhov kuv paub tias koj hlub ces tsuas yog koj niaj hnub muab kuv hais qhia rau luag tej tias koj hlub thiab nco kuv ib leeg. Thaum luag tej hu tuaj los koj yeej tias koj muaj tus hlub hlub koj lawm thov txhob hu tuaj lawm mog no xwb. Ib lo lus zoo koj tsis kam hais rau lwm tus vim koj muaj kuv ib leeg hauv koj siab lawm xwb koj yuav ua cas muab kuv khaws nco mus tas ib txhis os yom? Sib nco sib hlub npaum twg los twb ncav tes tsis cuag ces kawg li npausuav xwb...mam niaj hmo sib hu tuaj uasi hauv txoj kev npausuav xwb mas yom? Sometimes thiaj tau seev hais tias: IN THIS WORLD, WHAT DOES LOVE MEANS? I HAVE NOT YET UNDERSTAND THE MEANING OF LOVE?
[ 1811 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 

Displaying Page 3 of 8
Previous [   1    2   3    4    5    6  ]  Next