[ Login ]
There are 72 days until our 17th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 6135 days

Capricorn

Country: United States
 
Capricorn's Blogs 23 Blog Entries
Nyob Zoo   July 3, 2009, 7:30 am
Nyob zoo tus neeg kuv tshua thiab nco, koj nyob li cas lawm xwb. Twb tau ob lub xyoo los txog xyoo no tsis tau xa ib tsam ntawv nug koj moo li. Es hnub no thiaj li sau daim ntawv no tuaj qhia koj paub tias kuv nco koj, nco txhua txhua lub sijhawm thiab txhua txhua lub caij. Thaum xav txog koj ces lub quaj muag poob vim wb ib leeg nyias nyob nyias ib lub neej. Tsuas yog txoj kev nco thiab tshua uas wb muaj xwb es thiaj li ua rau kuv nco koj yuj yeej tsis plog txog niaj hnub no. Ntawm kuv, lub neej yeej tau zoo lawm thiab, los tseem tshua ib nplooj siab uas nyob ntawm koj es thiaj li nug. Txoj kev hlub uas kuv muaj los yeej loj tshaj lub ntuj thiab wb. Tshaj npaum no es xav kom koj paub txog kuv txoj kev hlub. Ntxiv mus, kuv kuj khaws tau ob peb lo zoo lus cia los ntawm ib tug neeg. Nws hais tias ua neeg nyob ces tsuas muaj ib toxj kev xwb.Thiab nws pias txog ib tug pog laus laus txoj kev ntshaw thiab thov. Tiam sis tus pog laus laus nws tsuas yuav nws lub siab xwb vim nws muaj kev ntseeg rau nws txoj kev hlub loj. Txog thaum kawg tug pog laus thiaj tau raws li nws qhov thov thiab ntshaw. Yog li kuv thov kom kuv txoj kev hlub nyob kom txog puv 120xyoo rov dua ib zaug ntxhiv. Es hais rau koj paub tias nug koj moo li no xwb mam li rov sib ntsib dua. Vam tias koj yuav nyob zoo mog.

SauNpe, Capricorn
[ 10887 Views | 0 Kudos | 2 Comments | Add Comment ]
 
Blog   June 14, 2007, 11:40 am
Me Journal, puas yog yus txoj hmoo los zoo li no tiag? Tau hlub tsis tau yuav es thiaj li mob lub siab quaj dhi thov vajtswv txhua lub caij thaum ntxhov plawv. Lub siab ntshai yuj li plaws tsam qhia nws tias hlub ntshai tsam nws hos poob siab es nws hos khiav yus no mus ces yuav ua rau yus tsis xav ua neeg nyob. Lub ntuj tsaus li nti cua tuaj ntxiag ziag hauv yus lub siab quaj li yuj li yees rau nws ib leeg xav kom nws tsuas yog yus ib tug los tsis tau li kev xav. Ntshaw npaum li cas los yus tsuas ua tau lub siab loj loj nyob tos nws ib leeg seb nws lub siab puas yuav qhia tau rau yus tias nws kuj nco yus ib pliag tshav ntuj nrig zoo li npau suav ib vuag tsis dhuav rau ib lub sijhawm. Lub ntiajteb dav li dav txhua qhov chaws yeej zoo nkauj tshaj yus siab los ua cas yus hos tsis muaj txoj hmoo pom txog tej yam uas yus lub siab xav xav mus txog. Muaj ntau lub caij yus qhib ncauj hais ib lo lus zoo rau nws los yus hais tsis tau li lub siab hais tseg. Txoj kev hlub yus twb ua zoo muab rau nws los lub neej no tsis zoo li siab xav vim yus txoj hmoo los tsuas zoo tshaj li yus tau txais txij hnub no rau yav tom ntej. Amen.
[ 2860 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Blog   December 12, 2006, 8:36 pm
Nyob Zoo Journal, Merry Christmas thiab Happy New Year rau koj. Rov los sau ib zaug dua qhia rau koj tias hnub no kuv zoo siab heev tsis muaj dabsti yuav los pauv tau. Hnub no yog ib hnub los nag hlob heev tshaj plaws thiab lub ntuj tsaus li nti los tseem muaj tus muaj siab thiab. Kuv yuav khaws nag hmo thiab hnub no ua kuv lub chaw dai siab tuav kuv txoj sia cia ua lub neej nyob. Pheej kuv txoj hmoo tsuas kuv cim hnub no cia ua kuv kev kaj siab kev zoo tshaj plaws. Ntawm kuv tsis muaj lub zoo tswv yim yuav pab tau kuv lub neej pem suav xyov kuv tus npau suav puas yuav muaj tiag. Kuv ces ib hnub tsuas nyob kom dhau ib hnub luag ntxhi rau yam uas kuv tau txais xwb. Twb rov txog xyoo tshiab dua lawm thiab los kuv tseem ua tsis tau dabsti zoo li. Ntshe xyoos tshiab no yuav rov dua ib vuag ntxiv rau kuv xwb. Los kav liam mog me Journal, tsuas kuv tau hnub no thiab hmo no ua kuv kev nco tsis dhuav tsis txawj ploj tag nrho tiam me no.
[ 2480 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Blog   November 11, 2006, 2:12 pm
Nyob Zoo Journal,
Ntau ntev lawm tsis tau tuaj nrog koj sib sau ntawv. Kuv tseem nyob li qub, tseem niaj hnub niaj hmo tuaj zov NplaimHlub. Kuv tseem tsis tau nrhiav tau tus hlub li koj tau hais tseg. Kuv tseem ua lub siab loj nyob tos kom txog hnub ntawd li uas koj tau hais rau kuv ua ntej kuv yuav ncaim. Tav li no los kuv tseem tsis tau tag kev cia rau kuv lub neej uas tsis muaj dabsti zoo. Kev kawm taub kev kawm ntawv tseem mus tau zoo li thaum i uas koj tseem qhuas qhuas kuv. Yog thaum twg kuv kawm tag lawm kuv mam li tuaj qhia rau koj paub dua mog. Koj puas paub nab, peb lub hli dhau tas los kuv tau ntsib ib tug phoojywg uas nws lub neej tu siab heev li. Nws qhia rau kuv tias ua neeg no txhob ua yam uas yus paub yuav los mob yus lub siab. Tug neeg yus hlub, yus tsuas xav pom kom nws muaj kev kaj siab lug luag ntxhi xwb es txhob ua rau nws muaj kev nyuaj siab dua ntawm nws ib zaug. Kuv muab los xav kuv thiaj li nkag siab tau tias tsis tau tus yus hlub los tsuas yog yus pom nws muaj kev kaj siab ces yeej zoo yus lub siab lawm. Koj nes hos yuav xav li cas? Me Journal, lub caij tiam sim no nws yog lub caij nplooj ntoo zeeg, tej hnub kuj los nag zuj zuag hnov no thiab. Thaum lub caij li no mam yus yeej xav kom tau ib tug los nyob ze ze sov yus lub siab kawg. Tab sis tsuas yog kev npau suav xwb xyov puas yuav muaj tiag rau kuv ib zaug dua. Kuv npaj siab lawm tias yuav pib txoj kev hlub dua tshiab los kuv nrhiav tsis tau ib tug yuav hlub kuv tiag raws li koj hais tseg kom txhob maj maj rau txoj kev hlub tshiab. Twb yuav rov qab txog lub xyoo tshiab dua ib zaug, yuav rov pom cov muaj khub tuaj mus sib hais kwv txhiaj plees nram chaw noj caug. Yuav pom tej menyuam quaj dhia rau ub rau no xav tau yam ub yam no. Kuj yuav rov pom cov hluas nkauj hluas nraug tsis muaj khub tuaj sib nrhiav hais lus luag li ntxhi ua suab seev. Ntshe xyoo tshiab no yuav rov yog ib xyoo lom zem dua ntxiv rau cov uas npaj npaj siab tuaj koom. Ntawm kuv, ntshe yuav tsis muaj sijhawm mus koom lawv muaj kev lom zem. Yog muaj sijhawm no tej zaum kuv yuav mus ib pliag tsuas yog mus ntsib kuv tej phoojywg es hais nyob zoo rau lawv ib zaug rau xyoo tshiab. Dhau ntawd ces yuav rov rau rau siab mus nrhiav ib txoj zoo haujlwm ua los pab kuv kom kuv mus taus li luag tej thiab nrog luag muaj txhua yam ntshaw. Thov txim Me Joural uas sau daim ntawv tsis muaj qab haub rau koj los zam lub txim pub rau kuv mog. Kuv tsuas thov vajtsawv kom nws nyob ruaj kho hauv wb lub siab tuav wb txoj kev npau suav seb puas tau txais tiag. Nyob zoo rau koj MeJournal.
[ 2491 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 
Blog   September 27, 2006, 11:34 pm
Hey Journal,
What a long night here all alone in the darkness crying for an empty soul? What's wrong with me? Why am I staying up so late these pass couple days? Why I can't fall sleep? Maybe I'm just stressed. It's okay. It's okay to feel this way. Maybe this how life is it? Sniff Sniff...Journal, ua cas lub kua muag tawm los ntsiag to, nws ntws maj maj ntawm kuv ob sab qhov muag poob twj ywm ntsim mob mob nqaij txias zais zuj zus. Nws ua rau kuv lub siab mob ntsim ntsim cuag li riam no es kub thoob ib cev. Thaum ua neej txom siab li no ua yam twg los ua tsis yog tsuas yog ua yuam kev xwb. Kav liam, cia rau lub sijhawm dhia es cia kom nws ploj nws mus zuj zus thiaj li tsis nyuajlubsiab. Nyob zoo.
Sau Npe
Cap
[ 3343 Views | 0 Kudos | Add Comment ]
 

Displaying Page 1 of 5
 [  1    2    3    4  ]  Next