[ Login ]
There are 193 days until our 17th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 6015 days
Welcome to NplaimHlub
Email or Username:
Password:
Forgot Password?
Do not have an account? Sign Up Here


Always Here and Always Will Be...

qhov yeeb ntsha yuav hais ntawm noyog lus nco txog neej thaum ubtxoj kev hlub uas tau tsim muajyog chaw quaj thiab ncus rau siabcas yuav iab plawv ua luaj linyob tsaus nti tsis muaj neeg paubtsuas yog maub rau qhov txhia chawnws txoj saw kuv tseem khaws ciakuv tuaj qhia kom nej nrog hnovtias thaum n... Read more
Do you talk before you think or do you think before you talk?In another words, are your comments compensator very educated or are they impulsive somewhat intuitive, erratic and somewhat ignorant. Sometimes when we talk before we think, we end up saying stupid stuffs that defines who we are. It is go... Read more