[ Login ]
There are 46 days until our 16th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 5796 days
Welcome to NplaimHlub
Email or Username:
Password:
Forgot Password?
Do not have an account? Sign Up Here


Always Here and Always Will Be...

i hate hate hate hate hate hateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemyself....why i always asked people for help knowing thatthey're busy with their own life and don't have time to help me.....can someone just slap me...i just hate myself so much for all the thi... Read more
Ntsib koj zoo li kuv caum cuag kev cia siab.Paub koj zoo li kuv qhov npaum suav yog tiag.Kuv tsis paub hais tias koj yuav nyob ntawm no, yuav ua rau kuv zoo siab mus hov ntev, tabsis kuv paub tias qhov feeling kuv muaj rau koj no yog tiag.Thiab kuv paub tias kuv yuav tsis tu siab ua tau ntsib tau pa... Read more